มูลนิธิโกลบอล โฮป ประเทศไทย (GHT) ได้จัดกิจกรรม ‘คริสต์มาสแห่งความสุข’
ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 (อาทิตย์) เวลา 14:30 – 18:00 น
เพื่อสร้างความสุข กับคริสต์มาสแห่งความสุข มีกิจกรรมร้องเพลง เกม ทำอาหารเกาหลีและไทย
จับฉลากของขวัญ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขในวันคริสต์มาส

กลุ่มเป้าหมาย เป็นเด็กเยาวชน จำนวน 20 คน

ในการจัดเตรียม ‘คริสต์มาสแห่งความสุข’ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วน
โดยสนับสนุนในการจัดทำ การเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม ของขวัญ รววมถึงเครื่องดื่ม อาหารว่างและอาหารเย็น

ผู้สนับสนุนมูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ
คริสตจักรฮันซาราง ประเทศเกาหลีใต้
บริษัท วรเทพธุรกิจยานยนต์ จำกัด
คลินิกทันตกรรมสองคุณหมอ พิษณุโลก
ขอบคุณที่ท่านสนับสนุนกิจกรรม คริสต์มาสแห่งความสุข
ขอขอบคุณ ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ขอบคุณค่ะ

ให้ก็สุข รับก็สุข

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand