ด้วยมูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย ได้รับความอนุเคราะห์ขอรับสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์
จากโรงเรียนประชาคมนานาชาติ International Community School (ICS, https://www.ics.ac.th/) ดังนี้

ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง (PC) (ไม่มีจอภาพ) /
ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ(ออลอินวัน) All in One จำนวน 1 เครื่อง /
คอมพิวเตอร์ Macbook จำนวน 3 เครื่อง /
คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป จำนวน 8 เครื่อง Windows
และเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS จำนวน 1 เครื่อง

ขอขอบคุณคุณอัญชนา ประทานพรทิพย์(อาจารย์ตุ๊กตา) ที่ให้การช่วยเหลือในการประสานงานในครั้งนี้ด้วย
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน มา ณ โอกาสนี้
ขอบคุณค่ะ

ให้ก็สุข รับก็สุข…..ใจ

Global Hope Thailand/มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย