ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุน ’โครงการเพื่อนถึงเพื่อน’
การสนับสนุนค่ากิจกรรม คุณคยอง-แอ ควอน,

การสนับสนุนของเล่น โดยผู้สนับสนุน คุณยอง-วู คิม, เด็กหญิงกาอึน คิม, เด็กหญิงโดอึน คิม, เด็กชายโยฮัน คิม
การสนับสนุนของเล่นและตุ๊กตาโดยมูลนิธิคริสตคุณานุกูล คุณอัญชนา ประทานพรทิพย์(คุณตุ๊กตา)

การสนับสนุนของขวัญตุ๊กตาโดยผู้สนับสนุน คุณจิราภา แซ่แต้
การสนับสนุนของขนมโดยผู้สนับสนุนคุณลุงสังคม ดีหล้าและคุณป้านิรชา ดีหล้า 

เราขอรับมันด้วยความขอบคุณ และส่งมอบ….ด้วยความรักที่ดี

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ
และเราอยู่ด้วยกัน
เราหวังว่า……มันจะเป็นความสุขในการแบ่งปัน และเพิ่มความสุขซึ่งกันและกัน

ค่อยๆ ก้าวไปทีละก้าว และเดินไปด้วยกัน

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand