ขอขอบพระคุณ โรงสีเกียรติไกรรัตน์ ผู้ผลิตข้าวหอมพวงพื้นนุ่ม
ที่ท่านสนับสนุนข้าว ร่วมโครงการหมอนนี้เพื่อเธอ
เพื่อนำไปมอบให้ผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จำนวน 75 ถุง
โดยเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ภายใต้มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
ขอขอบพระคุณ มา ณโอกาสนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ให้ก็สุข รับก็สุข

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย

Global Hope Thailand