Thank You Video

มูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคุณฮาน-ออล คิม
ในการสนับสนุนเยาวชนอาสาสมัครจีเอชทีมาโดยตลอด เพื่อให้เยาวชนจังหวัดพิษณุโลก เติบโตขึ้นสู่การเป็นพลเมืองโลก
พร้อมให้โอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนผ่านโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุข
ทีมเดอะพาวเวอร์พัฟฟ์เกิร์ล โครงการโรงเรียนของน้องน่าอยู่
ในเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

หลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ได้มีโอกาสรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ขอบคุณในการทำงานโครงการพี่สอนน้อง
ขอขอบคุณคุณฮาน-ออล คิม ผู้สนับสนุนมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอขอบคุณสำหรับการทำงานร่วมกัน
และมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกัน….

ให้ก็สุข รับก็สุข

GHT / Global Hope Thailand