Thank You Video

มูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ขอขอบคุณผู้สนับสนุน คุณกีซุน จู
ในการสนับสนุนเยาวชนอาสาสมัครจีเอชทีมาโดยตลอด เพื่อให้เยาวชนจังหวัดพิษณุโลก เติบโตขึ้นสู่การเป็นพลเมืองโลก
พร้อมให้โอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนผ่านโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุข
ทีมพี่อาสาสร้างสุข โครงการพี่สอนน้อง ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ได้มีโอกาสรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ขอบคุณในการทำงานโครงการพี่สอนน้อง
ขอขอบคุณ คุณกีซุน จู ผู้สนับสนุนมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอขอบคุณสำหรับการทำงานร่วมกัน
และมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกัน….

ให้ก็สุข รับก็สุข

GHT / Global Hope Thailand