ขอขอบคุณคุณควางฮี ฮัน และคุณจุนโฮ อี ในการสนับสนุน เพื่อให้โครงการ “พิ้งค์สอนน้อง”
ของเยาวชนอาสาสมัครจีเอชทีดำเนินการด้วยความราบรื่น หลังจากที่พวกเขาได้ออกแบบกิจกรรมตาม
เป้าหมายโลก SDGs 4, 12, และ 17
คือ กิจกรรมสุขอนามัย “การล้างมือหรรษา” “การแปรงฟันให้ถูกวิธี”
และกิจกรรมทำขนมไทย “บัวลอยสามสี”

โดยมีเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอาหารเช้า และอาหารเย็นมื้อพิเศษหลังจบโครงการนี้

ให้ก็สุข รับก็สุข
มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย 
Global Hope Thailand