มูลนิธิโกลบอลโฮฟประเทศไทย โครงการให้ด้วยรัก ‘Sharing the love Project(Cause love never melts.)’
การแบ่งปันความสุข + ความสุขที่เพิ่มขึ้น = ให้ด้วยรัก

มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนประชาคมนานาชาติ International Community School (ICS)
เพื่อมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 8 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
สนับสนุนทุนการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก (ทุนครั้งเดียว)
ผู้สนับสนุน คุณกีซุน จู จำนวน 6 ทุน
และ คุณชุติมา ศิษฎินวงศ์ จำนวน 1 ทุน

มอบทุนให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน รวม 7 คน
มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิคริสตคุณานุกูล โดยคุณอัญชนา ประทานพรทิพย์
พร้อมคณะเป็นผู้สนับสนุนของขวัญ”ให้ด้วยรัก” มอบแด่น้องๆนักเรียน
โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก จำนวน 70 ชุด

พร้อมนี้ ได้มอบทุน โครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก (ทุนครั้งเดียว)
ผู้สนับสนุนคริสตจักรเบธเอล (โดยศิษยาภิบาลอาวุโส อาจารย์จึงฮยอน ควอน) ประเทศเกาหลีใต้
มอบทุนให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ รว ม 7 คน

โครงการให้ด้วยรัก ‘Sharing the love Project(Cause love never melts.)
การแบ่งปันความสุข + ความสุขที่เพิ่มขึ้น = ให้ด้วยรัก

เกิดขึ้นได้จากการร่วมมือทุกภาคส่วน

โรงเรียนชุมชนนานาชาติแห่งประเทศไทย (กรุงเทพฯ) International Community School (ICS)
มูลนิธิคริสตคุณานุกูล โดยคุณอัญชนา ประทานพรทิพย์ พร้อมคณะ
ร้านไอศครีมบ้านเจเนซิส
มูลนิธิคริสตคุณานุกูล 
และ คลินิกทันตกรรมสองคุณหมอ พิษณุโลก
คริสตจักรเบธเอล ประเทศเกาหลีใต้ โดยศิษยาภิบาลอาวุโส อาจารย์จึงฮยอน ควอน
คุณกีซุน จู
คุณชุติมา ศิษฎินวงศ์ และคุณปวรัต กิจมโนมัย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ขอบคุรค่ะ

ให้ก็สุข รับก็สุข

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand