วันคริสต์มาสของทุกปี ขอบคุณทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้เรา
วันคริสต์มาส เป็นวันเกิดของพระเยซู
คริสเตียนทุกคน ร่วมกันตกแต่งบ้าน อาคารสถานที่ ประดับไฟสวยงาม
เพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของพระเยซู

ให้ก็สุข รับก็สุข

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย