2017 Rise up Thailand โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลี  คอนเสิร์ต  Rise up Thailand ณ อาคารขวัญเมือง  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดบูธ  กิจกรรมการละเล่นเกมพื้นบ้านเกาหลี ประกอบไปด้วยเกมเกาหลีพื้นบ้านมากมาย  อาทิเช่น  เชกีชากี    ทูโฮ     บีซอก ชีกี    ยุด โนรี ฯลฯ ระบายสี   การแต่งกายชุดประจำชาติเกาหลี