น้องกระต่าย (Hye-Yeon) เป็นนักเรียนไทยจากจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้เรียนที่เกาหลีด้วยทุนการศึกษา KGSP ในปี 2560

น้องกระต่าย (Hye-Yeon) กำลังจะกลับมายังพิษณุโลกในไม่ช้า

แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้