ข้าราชการไทยศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562 ถึง 5 พฤษภาคม 2562 รวมเป็นระยะเวลา 10 วัน 9 คืน

โดยออกเดินทางจากพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 13.00 น. สู่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และออกเดินทางจากประเทศไทยเวลา 23.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนอาคาร 2 เวลาท้องถิ่นเกาหลีในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 โดยมีกำหนดการคร่าวๆดังนี้

  • วันที่ 27 เมษายน 2562 – พระราชวังชางคยอง (Changgyeonggung palace), นัมซานโซล                                 ทาวเวอร์ (N Seoul Tower)
  • วันที่ 28 เมษายน 2562 – เดินทางออกจากกิมโปไปยังเกาะเชจู
  • วันที่ 29 เมษายน 2562 – ยอดเขาซองซาน อิลชุบง (Seongsan Ilchulbong Peak), ชมการแสดง                           ละครสด ละครเงา
  • วันที่ 30 เมษายน 2562 – สวนพฤกษศาสตร์ยอมิจิ (Yeomiji Botanic Garden), พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้                           แบร์, น้ำตกชอนเจยอน (Cheonjiyeon), โขดหินจูซังจอลลี่ (Jusangjeolli)
  • วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – ทะเลทราย กวักจี, ชมตลาด 3 แห่ง ตลาดจาไกชี, กุกเจ และกังทง, ถนน/                           สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ (หนังเกาหลี), ชมภูเขายงดู
  • วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน, ทะเลแทจงแด, ออยุคโด สกายวอร์ค                                    (Oryukdo Skywalk), เคเบิ้ลคาร์ “Songdo Marine Cable Car”                             , ชายหาดควังกาลี
  • วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 – วัดแฮดอง ยงกุงซา, หาดแทจงแด, ตลาด, E-Mart
  • วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 – ไชน่าทาวน์, ศูนย์การค้าใต้ดินซัมยอน, เดินทางกลับประเทศไทย 

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลาประมาณ 00.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 01.30 น. และถึงจังหวัดพิษณุโลกเวลา 06.30 น.