ข้าราชการไทยศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม ณ เกาะเชจู ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 28 เมษายน 2562 หลังจากที่รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมก็เดินทางออกจากสนามบินกิมโปไปยังเกาะเชจู เราเดินทางไปยังยอดเขาซองซาน อิลชุบง (Seongsan Ilchulbong Peak) หลังจากนั้นก็รับประทานอาหารกลางวัน และเข้าชมการแสดงละครสด ละครเงา เดินชมชายหาดทะเลสวยยามเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับโรงแรมที่พัก