ข้าราชการไทยศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม ณ เกาะเชจู ปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 1 พฤษภาคม 62 หลังจากรับประทานอาหารเช้า ก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม ไปยังเนินเขา แอวอน แฮบอน เดินทางไปยังทะเลทรายกวักจี รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน แล้วออกเดินทางไปยังสนามบินเจจูเพื่อไปยังสนามบินปูซาน เช็คอินเข้าพักที่โรงแรม และแวะชมตลาด 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดจาไกชี, กุกเจ, กังทง แล้วรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน  จากนั้นก็เดินทางไปยังถนน/สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ (หนังเกาหลี) ชมภูเขายงดู แล้วเดินทางกลับโรงแรมที่พัก