ข้าราชการไทยศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม ณ ปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 หลังจากทานอาหารเช้าฟรี โดยมีรถบัสรับส่งฟรีไปยังโรงแรมคอมโมดอร์ ก็ลงที่หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมช็อน แวะสำรวจทะเลแทจงแด จากนั้นก็ลงที่ ออยุคโด สกายวอร์ค ชมวิวบนเคเบิ้ลคาร์ “Songdo Marine Cable Car” แวะชมหาดกวานกาลี่ และพบกับคุณ Jo Mira และคุณ Park Byung-gil ผู้สนับสนุน