ข้าราชการไทยศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม ณ ปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 หลังจากที่รับประทานอาหารเช้า ที่แรกที่ไปคือวัดแฮดอง ยงกุงซา หลังจากนั้นก็ทานอาหารกลางวันร่วมกัน แล้วไปที่ชายหาด ซื้อของใช้ที่จำเป็นที่ตลาดและ E-Mart จากนั้นก็ไปรับประทานปูร่วมกันกับคุณ Mira Jo ผู้ให้การสนับสนุน