ข้าราชการไทยศึกษาดูงานวัฒนธรรมที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ณ ปูซาน ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 หลังจากที่รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์จากโรงแรมคอมโมดอร์ ก็ใช้บริการรถรับส่งฟรีของโรงแรม ไปที่ไชน่าทาวน์ แวะศูนย์การค้าใต้ดินซัมยอน รับประทานอาหารกลางวัน และกลับปูซานโดยรถไฟใต้ดิน จากนั้นขึ้นรถเมล์ไปยังสนามบินเพื่อกลับไทย

ขอขอบคุณ คุณ Han Kwang-Hee ผู้ให้การสนับสนุนในการเดินทาง