​โครงการเศรษฐกิจพอเพียง_ติดตามผล ครั้งที่ 2 ในเขตจังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ มูลนิธิ วาฟ.ไทย ได้นำขนมไปมอบให้แก่เด็กนักเรียน

1. [เอแอลเอ ฟาร์ม 1 ] โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และเพาะเห็ดนางฟ้า [ALA Farm Ⅰ]  
สถานที่ : โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

2. [เอแอลเอ 2 เอชเอ็ม ฟาร์ม] โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และเพาะเห็ดนางฟ้า [ALA Ⅱ HM FARM]
สถานที่ : โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 (ราษฎร์บำรุง) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

3. [เอช ฟาร์ม] โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และเพาะเห็ดนางฟ้า [H HARM]
สถานที่ : โรงเรียนบ้านหนองกระบาก ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

4. [ซู ฟาร์ม] โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และเพาะเห็ดนางฟ้า [SOO FARM]
สถานที่ : โรงเรียนวัดทุ่งชา ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

 

H FARM (ผู้สนับสนุน คิม แตฮุน * คิม วิลเลี่ยม, โรงเรียนบ้านหนองกระบาก)

https://bit.ly/2xPlRBB

https://bit.ly/2Y5sVJb

 

ALA 1 FARM (ผู้สนับสนุน คิม ดาบิน, เยจี ยุน, ฮันบิน ลี, มินจี จียอน,

กวางจี กวาง, โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์))

https://bit.ly/30FqHxR

https://bit.ly/32vDLYo

 

ALA 2 HM FARM FARM (ผู้สนับสนุน ฮีจุง คิม * มินจีน คิม,

โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 (ราษฎร์บำรุง))

https://bit.ly/2JIOm9H

https://bit.ly/2ShJdcw

 

SOO FARM (ผู้สนับสนุน คังจี, โรงเรียนวัดทุ่งชา)

https://bit.ly/30HiMjz

https://bit.ly/2Gefso6

 

ALA Ⅲ JJ FARM (ผู้สนับสนุน คังจี, โรงเรียนบ้านวังขวัญ)

https://bit.ly/2xS7M6o

https://bit.ly/2Slbsad

 

เราสนับสนุนโรงเรียน 4 แห่ง

การติดตามผลแสดงในวิดิโอข้างล่าง

นอกจากนี้ ยังมีของขวัญเล็กๆน้อยๆมอบให้กับนักเรียนและคุณครู