โครงการเศรษฐกิจพอเพียง_ติดตามผล ครั้งที่ 2

[จีนิ แล็มพ ฟาร์ม : Genie Lamp Farm] สนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และเพาะเห็ดนางฟ้า           สถานที่ : โรงเรียนบ้านป่าแซง ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

[แจฮยอน ฟาร์ม : Jaehyun’s Farm] สนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และเพาะเห็ดนางฟ้า
สถานที่ : โรงเรียนบ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

[ฮี อึน ฟาร์ม : Hee Eun FARM] สนันสนุนโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และเพาะเห็ดนางฟ้า
สถานที่ : โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

[ซอกยอง ฟาร์ม : Seokyung’s FARM] สนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และเพาะเห็ดนางฟ้า
สถานที่ : โรงเรียนบ้านมาบแฟบ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

Genie Lamp Farm (ผู้สนับสนุน คิม กุนวู, โรงเรียนบ้านป่าแซง)

https://bit.ly/2XUFjY4

https://bit.ly/32qaazv

 

Jaehyun’s Farm (ผู้สนับสนุน โช แจฮยอน, โรงเรียนบ้านมาบกระเปา)

https://bit.ly/2GgjQD3

https://bit.ly/2LqKWvA

 

Hee Eun FARM (ผู้สนับสนุน ชิน ฮีอึน, โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย)

https://bit.ly/2NZ7HbS

https://bit.ly/2GffZ9x

 

Seokyung’s FARM (ผู้สนับสนุน Kim Seo-kyung, โรงเรียนบ้านมาบแฟบ)

https://bit.ly/2GffiNt

https://bit.ly/2XKimf7

 

​มีโรงเรียนทั้งหมด 5 แห่งที่ได้รับการสนับสนุนในจังหวัดพิจิตร

ซึ่งมีรายละเอียดการติดตามผลดังวิดิโอข้างล่างนี้

นอกจากนี้ ยังมีการมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับนักเรียนและคุณครู