สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy (LJKA) ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) (WHAF.TH) ร่วมมือกับสมาคมแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติ (IYEA) พานักเรียนภาษาเกาหลีของสถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ไปทัศนศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งทำกิจกรรมร่วมกัน 8 คืน 7 วัน รวมไปกลับเป็น 9 คืน 10 วัน และได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เช่น เข้าชมเกมวอลเลย์บอลของสหพันธ์วอลเลย์บอลเกาหลี เยี่ยมชมรัฐสภา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย