ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เราได้ดำเนินการลงโปรแกรมการใช้ห้องสมุด บัตรห้องสมุด การยืม-คืนหนังสือ ผ่านระบบการยิงบาร์โค้ด ดูเด็กๆมีความสนใจอยากเข้าห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น ปรับปรุง-ติดตั้งผ้าม่าน เบาะหนังรองนั่ง เพื่อความสะดวกสบายในการอ่านหนังสือของเด็กๆ …..