การฝึกอบรมเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 รวม 9 วัน 8 คืนคณะอาสาสมัครจากเกาหลี ได้เดินทางมาถึงจังหวัดพิษณุโลก ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 18.55 น. ตามเวลาประเทศไทย และได้เริ่มกิจกรรมในวันแรกที่สำนักงาน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) จังหวัดพิษณุโลก