การฝึกอบรมเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 รวม 9 วัน 8 คืนคณะอาสาสมัครจากเกาหลีฝึกอบรมวันที่ 2 ที่จังหวัดพิษณุโลกภาคเหนือของประเทศไทย ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สำนักงาน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) อาสาสมัครจากเกาหลีได้เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยและการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทย โครงการบำบัดสิ่งปฏิกูล การรีไซเคิล และการล้างมือ เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศไทย และพูดถึงประเด็นที่ต้องแก้ไขและพัฒนาในอนาคต