คณะอาสาสมัครจากเกาหลีฝึกงานวันที่ 3 ที่จังหวัดพิษณุโลกภาคเหนือของประเทศไทย ณ โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียนวัดน้ำคบ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ โดยการทำกิจกรรมสาธารณสุข สอนวิธีการคัดแยกขยะ กำจัดขยะ