คุณ Kwang-hee Han และคุณ Eun-young Jo ได้เยี่ยมชมสำนักงาน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ในช่วงเวลาสั้น ๆ และหลังจากที่ได้แลกเปลี่ยนกับคณะกรรมการวาฟไทย ก็ได้ทำงานร่วมกันในประเทศไทยที่จังหวัดพิษณุโลก