คุณกวางฮี ฮัน และคุณ อึนยอง โจ ได้เยี่ยมเยียนจังหวัดพิษณุโลก เยี่ยมชมสำนักงานวาฟไทย ร่วมกิจกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ กับคณะกรรมการวาฟไทย