การประชุมกับคณะกรรมการหน่วยงานและคณะกรรมการที่ปรึกษาของสำนักงานในประเทศไทย