ในวันนี้ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น.
พวกเขาคือเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ของมูลนิธิโกลบอลโฮฟประเทศ ชื่อทีม “วีโก”
มีเยาวชนอาสาสมัครทั้งหมด 11 คน
เป็นเยาวชนเด็กนักเรียนชั้น ม.ปลาย ในจังหวัดพิษณุโลก
ได้คิดริเริ่มและจัดทำโครงการเล่นเพื่อการเรียนรู้ ‘Play to learn’
เป็นกิจกรรมและกระบวนการเรียนผ่านการเล่น
คือการผสมผสานกันระหว่างการสอนและการเรียนรู้
ให้แก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ป.4 – ป.6
โรงเรียนบ้านคุยยาง ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

โดยมีกิจกรรมเล่นเพื่อการเรียนรู้ ดังนี้
 – กิจกรรมนันทนาการ ละลายพฤติกรรม/แบ่งกลุ่ม
          – กิจกรรมสาธารณสุข สอนล้างมือผ่านเพลง “ล้างมือบ่อยๆ”
           – กิจกรรมเล่นเพื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ “ดาวินชี โค้ด”
            – กิจกรรมเล่นเพื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ “ภูเขาไฟระเบิด”
   – กิจกรรมเล่นเพื่อการเรียนรู้ วิชาศิลปะ “แม่กาฟักไข่”
– กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม “กิจกรรมปลูกต้นไม้”

ทุกกิจกรรม ตั้งแต่เริ่มจนจบ พวกเขาเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที วีโก
ต้องระดมสมอง ผสมผสานรวมความคิด กลั่นกรอง รวบรวม เขียนของบประมาณ

ซึ่งทางสำนักงานมูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการทั้งหมด
พวกเขาเริ่มต้นคิดโครงการ/กิจกรรม และเตรียมอุปกรณ์
เขียนสคริป การสอนแต่ละกิจกรรม มีการซักซ้อม หลายต่อหลายครั้ง
บางครั้งพวกเขาเหนื่อยกายและท้อใจ

แต่ในวันนี้ วันที่พวกเขาได้ทำโครงการเล่นเพื่อการเรียนรู้จริง เราสำเร็จแล้
ในทุกกิจกรรมที่เตรียมมา พวกเขาได้เห็นรอยยิ้ม
ความสดใส ความน่ารัก ความสนุกสนานของน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านคุยยาง
อันแสนมีค่าและประทับใจ ทำให้พวกเขาได้พบว่า
เขามีความสุขใจที่สุดกับการทุ่มเท เสียสละ ทุกอย่าง
สู้ต่อไป เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที

คุณทำได้