กิจกรรมดีๆ น้องเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ทีมวีโก ได้จัดทำโครงการรู้เท่าทันโควิด19 โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างให้กำลังใจซึ่งกันและกัน สมาชิกเยาวชนอาสาสมัคร “วีโก” มีทั้งหมด 11 คนด้วยกัน ได้มีความรัก ความห่วงใย แต่ไม่สามารถไปพบเจอกันได้เพราะสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า โควิด 19 ต้องเลื่อนการเปิดเทอมออกไป คือ 1 กรกฎาคม 2563

จึงได้มีกิจกรรมแสดงความรัก ความห่วงใย ให้กำลังใจ หนุนน้ำใจให้กัน โดยผ่านการเขียนข้อความ จดหมาย การ์ดความห่วงใย คลิปวีดีโอ ฯลฯส่งต่อไปยังเพื่อนๆสมาชิกในทีมวีโก. และเพื่อนที่โรงเรียนของตนเอง

คิดแต่ถึง.. ความคิดถึง ส่งต่อด้วยความรักและความห่วงใย

อีกหนึ่งกิจกรรมดีดี

 

จีเอชที