เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที “วีโก” กับโครงการที่ 2 โครงการเล่นสู่การเรียนรู้ Play to learn

เป็นโครงการที่จัดกิจกรรมกับน้องๆนักเรียนระดับประถมศึกษา 3-6
โดยมีกิจกรรม ทั้งหมด 5 กิจกรรมดังนี้

                                                          1 กิจกรรมสุขอนามัย สอนน้องๆล้างมือ 7 ขั้นตอน
                                                          2 กิจกรรมคณิตศาสตร์ กับเกม ดาวินชี
                                                          3 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ภูเขาไฟระเบิด
                                                          4 กิจกรรมศิลปะ สอนการผสมสี
                                                          5 กิจกรรมปลูกต้นไม้

ในการทำกิจกรรมทั้งหมด เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ระดมความคิด
ร่วมกัน สร้างสรรค์ กิจกรรมดีดี เพื่อส่งต่อน้องๆนักเรียนชั้นประถม
ตั้งแต่เริ่มคิดกิจกรรม เตรียมอุปกรณ์ / ทดลอง
สาธิตแต่ละเกม/กิจกรรม จัดทำสคริปต์ บทพูด
การนำเสนอ สอนน้องๆ ให้มีความสุข
สนุกสนานกับทุกๆกิจกรรม

ในวันนี้ เยาวชนอาสาสมัคร ต้องทุ่มเท ทั้งกายและใจ
และอดทน เสียสละเวลา เพราะว่าตอนนี้ เริ่มเปิดเทอม
เรียนหนังสือตามปกติ แต่ต้องสละเวลามาทำกิจกรรมดีดีอีก

สู้ต่อไป

เยาวชนไทย ทำได้ ทุกอย่าง

***จีเอชที