โครงการที่สองของกลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร ทีมวีโก้ ‘We Grow’ โครงการ เล่นเพื่อการเรียนรู้’
จะจัดขึ้นในวันที่ 25 กันยายนนี้ ณโรงเรียนบ้านคุยยาง
ทำให้พวกเขานัดซ้อมและเตรียมกิจกรรมซ้อมใหญ่

ภาคเช้า. จำลองสถานการณ์ และทดสอบบทพูด อุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละฐาน
กิจกรรม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และสาธารณสุข การล้างมือ
ภาคบ่าย มีการประชุมสรุปแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นว่ากิจกรรมในตอนเช้าสมบูรณ์แบบหรือไม่
อย่างไร เพื่อทำให้กิจกรรมานั้นน่าสนใจและดึงดูดน้องๆ

ให้สนุกกับเกมกิจกรรมดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น
และเพิ่มขีดความสามารถของเยาวชนอาสาสมัครด้วย
หลังจากนั้น ได้ร่วมกันห่อของขวัญ ขนมเพื่อแจกให้กับน้องๆนักเรียน
สำนักงานโกลบอลโฮฟประเทศไทยหวังว่า
สิ่งที่น้องๆเยาวชนอาสาสมัครทำไปนั้นจะก่อเกิดผลดีต่อคนอื่นและตัวเอง

ให้ก็สุข รับก็สุข

จีเอชที