ทีมเยาวขนอาสาสมัคร GHT รุ่นที่ 2 ‘We Grow’
หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจแรกของพวกเขา กับ “โครงการรู้เท่าทันโควิด-19”
พวกเขาได้เตรียมความพร้อมเริ่มต้นกับโครงการที่สอง สิ่งที่เขาคิดคือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม,
กิจกรรมพัฒนาด้านการศึกษาในโรงเรียนที่ห่างไกลชนบท, กิจกรรมอ่านหนังสือให่แก่ผู้พิการทางการมองเห็น
และพวกเขาได้แบ่งทีมนำเสนอโครงการฯ ในวันนี้ คือวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563
การนำเสนอโครงการ/กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมันช่างงดงามยิ่งนัก
ต่อหน้ากรรมการมูลนิธิ Global Hope Thailand และเพื่อนๆทีม ‘We Grow’ ด้วย
คณะกรรมการ Global Hope Thailand รู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวน้องๆเยาวชนไทย ทีม ‘We Grow’ มาก
พวกเขามีความคิด ความสามารถ กล้าคิดกล้าทำ เราคิดเสมอว่า เด็กไทยทำได้ทุกอย่างและดีด้วย ขอชื่นชม
ผลการตัดสินได้พิจารณาให้โครงการ/กิจกรรม ที่น้องๆ ทีม ‘We Grow’ นำเสนอมานั้น
ผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ กิจกรรมพัฒนาด้านการศึกษาในโรงเรียนที่ห่างไกลชนบท
โดยให้นำกิจกรรมมารวมกัน
และกิจกรรมดังกล่าวจะอยู่ในโครงการที่สองของพวกเขา
ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลารวมสองเดือน คือเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม
เราเชื่อว่า หนูทำได้
จีเอชที