เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที “วีโก” ได้จัดทำโครงการรู้เท่าทัน โควิด19 โดยมี 3 กิจกรรม แบ่งเป็น
1 กิจกรรมการเขียนจดหมายแทนความห่วงใย ส่งกำลังใจซึ่งกันและกัน
2 กิจกรรมวีดีโอประกอบเพลง ล้างมือบ่อยๆ ด้วยการสรรสร้างคิดบท การแสดง รวมถึงการตัดต่อวีดีโอ
และ3 กิจกรรมสุดท้าย กิจกรรมทำความสะอาดบ้านเพื่อสุขอนามัย
เยาวชนอาสาสมัครวีโก จำนวน 11 คน แบ่งออกเป็น 3 ทีม คือ
ทีม G มีเยาวชนอาสมัครคือ น้องโก้ น้องเดียน่า น้องเบล ไปทำความสะอาดบ้านเพื่อนคือ. น้องน้ำหวาน. ในวันที่ 13 มิถุนายน 63 ทีม H น้องแพค น้องไอซ์ น้องแพร ทำความสะอาดบ้านน้องมีน ในวันที่ 6 มิถุนายน 63
และทีมT น้องลัคกี้ น้องพีช น้องลีน่า ทำความสะอาด สนง.โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย และมีการมอบของขวัญให้เป็นกำลังใจด้วย ตามสถานการณ์เฝ้าระวังการติดโรคไวรัสโคโรนา โควิด19 น้องๆเยาวชนอาสาสมัคร วีโก มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาด เช่น น้ำยาทำความสะอาด ผ้า ถัง อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้ง การป้องกัน ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ถุงมือ เพื่อเป็นการร่วมกันทำความสะอาดที่ถูกวิธี สะอาด ถูกสุขอนามัย

การทำงาน ก่อนและหลัง น้องๆเยาวชนอาสาสมัครจะมีการประชุมกันอย่างเอาจริงเอาจัง ด้วยความพยายามตั้งใจทำอย่างเต็มที่ตามกำลังความสามารถของแต่ละคน และสุดท้ายเด็กๆจะมีการลงคะแนนโหวตให้คะแนนเพื่อนในกลุ่มว่าใครเป็น star ght ของกิจกรรมในแต่ละครั้งด้วย

ขอขอบคุณน้องๆเยาวชนอาสาสมัครทุกคนที่พยายามทำด้วยความเต็มใจ

ให้ก็สุข รับก็สุข

จีเอชที