หัวข้อ: Care&Share Project
วันที่: 5 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00-15.30
สถานที่ : หมู่ 7 ต.ท่ากระดูน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้สูงอายุ : อายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 11 ท่าน
ผู้ดำเนินการ : เยาวชนอาสาสมัครไทย
องค์กร : มูลนิธิไทย/สถาบันสอนภาษาเกาหลีลิตเติ้ลจาเบซ
เวลา 06.45 น. รวมตัวการแบ่งหน้าที่และตกลงเวลาทำกิจกรรม
เวลา 07.30 น. ออกเดินทาง
เวลา 08.30 น. ถึงที่หมายและเตรียมกิจกรรม
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เริ่มทำกิจกรรม
เวลา 12.00 น. กินข้าวกลางวันด้วยกันกับผู้สูงอายุ
เวลา 13.00 น. ออกเดินทางกลับมาที่มูลนิธิ
ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เริ่มการประชุมเสนอแนะ
ประชุมเสนอแนะจนถึงเวลา 15.30 น. และแยกย้ายกันกลับบ้าน
ประธานชื่อฟ้า หัวหน้าของกิจกรรมสั้นๆนี้คือแป้ง
เพชรและท็อปเตรียมการออกกำลัง
ฟ้าและมายจิเตรียมการบริหารมือ
แป้งและพินเตรียมการบริหารมือเพื่อสมอง
พินและแป้งเตรียมการออกกำลังกาย
ตองและบีรับผิดชอบอาหารว่างและขนม
ไมนัสรับผิดชอบห่อและขายของที่ระลึก
ไม่ใช่แค่กิจกรรมโปรแกรมหรือหน้าที่ของแต่ละคนเท่านั้น

เยาวชนอาสาสมัครยังแบ่งปันละทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุอีกด้วย

ให้ก็สุข รับก็สุข

สำนักงานจีเอชที