นักเรียนมัธยมชายเยาวชนอาสาสมัครรุ่นที่ 2 มี 4 คน ชื่อ โก้,ลักกี้,เพชร,พีท
ลองทำกิจกรรมอาสาสมัครแบบเล็กๆ
คาดหวังการทำงานด้วยกัน 1 ปี

ให้ก็สุข รับก็สุข

สำนักงานจีเอชที