พิธีเปิดเยาวชนอาสาสมัครรุ่นที่ 2 ถูกจัดขึ้นที่มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
พิธีเปิดเยาวชนอาสาสมัครรุ่นที่ 2 ทั้ง 12 คนที่มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.
การสมัครและสัมภาษณ์จนได้ทั้ง 12 คนมารทำงานร่วมกัน
อย่างแรกทำความเข้าใจและปฏิญาณตน,แนะนำมูลนิธิ,
ทำความเข้าใจสมาชิกรุ่นพี่รุ่นที่ 1 บทเรียนแบบSDGsและอาสา,
ทำประกาศเกี่ยวกับกิจกรรม,
หลังจากนั้นรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างรุ่นที่ 1และรุ่นที่ 2,
หลังจากนั้นแบ่งทีมและฝึกสมาชิกดำเนินการเกี่ยวกับหน้าที่ วิธีทำกิจกรรมจากนี้ต่อไป 1 ปี
ปี 2563
ประชาชนพูดคุยเกี่ยวกับอาสา,เป็นตัวอย่างให้กับวัยรุ่นไทย,
การเตรียมตัวเรียนรู้ทำงานให้กับสังคมและเติบโตเป็นนักแลกเปลี่ยนนานาชาติ
ช่วยเฝ้าคอยเยาวชนอาสาสมัครรุ่นที่ 2 ด้วยนะคะ

ให้ก็สุข รับก็สุข

สำนักงานจีเอชที