มกราคม 2562 : หลังจากคัดเลือกและสัมภาษณ
กุมภาพันธ์ : พิธีเปิดและปฐมนิเทศน์และแบ่งทีม
                การเตรียมเรียนรู้ล่วงหน้ากับอาสาสมัครเกาหลีทีมแฮบม
มีนาคม : เขียนวางแผน
เมษายนและพฤษภาคม : เตรียมกิจกรรมแรก
มิถุนายน : กิจกรรมสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษทุกวันเสาร์
มิถุนายน : ทำงานร่วมกันกับอาสาสมัครเกาหลีทีมแฮบม
กรกฎาคม : การแตรียมกิจกรรมครั้งที่ 2และกิจกรรม “กำไลทำเอง”
สิงหาคม : กิจกรรม “ห่อกำไลทำเอง”
กันยายน : การเตรียมกิจกรรมครั้งที่ 4และกิจกรรม “โฆษณาการขายเพื่อรวมเงิน”
ตุลาคม : กิจกรรมการทำอาหารเกาหลีและกิจกรรมอาสาดูแลผู้สูงอายุ
พฤศจิกายน : การเตรียมกิจกรรมครั้งที่ 4
ธันวาคม : การเตรียมการแสดงเพื่องานสานสัมพันธ์กับอาสาสมัครทีมแฮบม
มกราคม : ทำกิจกรรมร่วมกับอาสาสมัครทีมแฮบมและ
             เปิดรับสมัครเยาวชนอาสาสมัครรุ่นที่ 2
2 กุมภาพันธ์ : พิธีปิดของเยาวชนอาสาสมัครรุ่นที่ 1
วัยรุ่นไทย,อาสา,ความฝัน,ความหวัง,การแบ่งปัน,การเสียสละ
ความสามารถที่แข็งแรงขึ้นในระยะเวลา 1 ปีโดยผ่านภาษาของตัวเอง
1 ปีก่อนกับความชัดเจน,การเติบโตของเยาวชนอาสาสมัคร
แป้ง,พิน,ฟ้า,อิง,ท็อป,เพชร,ตอง,นัท,จี,บี
ทีละคนๆรวมกันเป็นเยาวชนอาสาสมัคร
ช่วง 1 ปีสามารถทำงานร่วมกันได้ขอบคุณจริงๆ
มูลนิธิโกลบอลโฮฟ วัยรุ่นไทยที่มีความฝันเพื่อเติบโตเป็นตัวอย่างที่แข็งแรงของอาสา
การเติบโตค่อยๆสามารถแบ่งปันในสังคมไทย
การเติบโตโดยผ่านประชาชนคือความหวัง

ให้ก็สุข รับก็สุข

สำนักงานจีเอชที