กิจกรรมในเดือนมกราคมของเยาวชนอาสาสมัครรุ่นที่ 1
ตั้งแต่ธันวาคม มีการเตรียมการแสดงร่วมกันอย่างจริงจัง
มีการส่งเอกสารการลาโรงเรียนของมูลนิธิประเทศไทย 2 วันในวันที่ 6-7 มกราคม
รวมตัวกันที่มูลนิธิประเทศไทยเวลา 6 โมง,เดินทางไปโรงเรียนวัดหนองอ้อ
เพื่อทำกิจกรรมสานสัมพันธ์กับอาสาสมัครทีมแฮบม
มีพิธีเปิดงาน,แนะนำเยาวชนอาสาสมัคร,การแสดง,จัดงานงานกีฬาสีเล็กๆ
การทำกิจกรรมร่วมกันกับคุณครูและนักเรียนในโรงเรียน
การทำกิจกรรมรวมตัวกันของอาสาสมัครทีมแฮบมแต่ละคนมีหน้าที่ของตัวเอง
ป้ายโรงเรียน,ห้องสมุด,ห้องพยาบาล,ถนนและอื่นๆ
การทำกิจกรรมสร้างเครือข่ายของอาสาสมัครทีมแฮบมหรือผ่านครอบครัวของเด็กๆ
2 วันที่อาสาสมัครทีมแฮบมช่วยเหลือการทำกิจกรรมด้วยกันกับเด็กๆ
โดยผ่านกิจกรรมอาสาการเรียนการสอนของเพลง,ศิลปะ
1 วันกับการทำกิจกรรมสร้างเครือข่ายของอาสาสมัครทีมแฮบม
โดยผ่านการสนับสนุนเด็กๆและแต่ละคนก็พยายามทำตามหน้าที่
หลังจากนั้น
ไม่ง่ายแต่ว่าการทำกิจกรรมก็จากกันด้วยน้ำตากับอาสาสมัครทีมแฮบม
หลังจากนั้นสมาชิกอาสาสมัครเยาวชนได้แบ่งกำไลข้อมือที่ทำเองให้กับอาสาสมัครทีมแฮบม
กิจกรรมสร้างเครือข่ายในเดือนมกราคมจบลงแล้ว
การดำเนินกิจกรรมสมาชิกเยาวชนอาสาสมัคร พิษณุโลก ประเทศไทย
มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วในกิจกรรมสร้างเครือข่ายและลาโรงเรียน

ขอบคุณที่ทำงานหนักนะคะ

ให้ก็สุข รับก็สุข

สำนักงานจีเอชที