กิจกรรมครั้งที่ 3 ที่เยาวชนอาสาสมัครเลือกมานั่นก็คือ
เทศกาลลอยกระทงในวันที่ 11 พฤศจิกายน
ปีนี้วันลอยกระทงตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายนเพื่ออนุรักษ์แม่น้ำจึง
ทำกระทงจากโคนไอศกรีมที่สัตว์น้ำสามารถกินได้
และวันลอยกระทงพวกเราเจอกันอีกครั้งนึง
ขอบคุณที่ทำงานร่วมกันนะคะ

ให้ก็สุข รับก็สุข

สำนักงานจีเอชที