หลงัจากที่ประชุมเรื่องกิจกรรมครั้งที่ 2 เสร็จเยาวชนอาสาสมัครทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
และวันต่อมาน้องเพชรได้ส่งข้อความมาหามูลนิธิบอกว่า
กระดูกที่เอวหักต้องเข้าโรงพยาบาลและไม่สามารถขยับตัวได้เลย
สมาชิกเยาวชนอาสาสมัครจึงเดินทางไปเยี่ยมน้องเพชรที่โรงพยาบาล
โดยนั่งรถตู้ส่วนตัวของโรงเรียนผดุงราษฎ์
แม้ว่าน้องเพชรจะบาดเจ็บแต่ว่าก็สามารยิ้มได้แล้ว
ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆ

ขอให้น้องเพชรหายไวๆนะคะ

ให้ก็สุข รับก็สุข

สำนักงานจีเอชที