เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมหลังจากเสร็จกิจกรรม‘Care&Share Project’
วันต่อมาเยาวชนอาสาสมัครชื่อ น้องเพชรได้เข้าโรงพยาบาล
เพราะกระดูกที่เอวหัก 6 ซี่ สมาชิกเยาวชนอาสาสมัคร
จึงเดินทางไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล
ในสมาชิกเยาวชนอาสาสมัครหากมีคนไหนเจ็บ ทุกคนก็ปวดใจตามไปด้วย

จากนี้ไปต้องระวังมากๆนะคะ น้องเพชร

ให้ก็สุข รับก็สุข

สำนักงานจีเอชที