เป้าหมายของการทำกิจกรรมเพื่อพื้นที่ท้องถิ่นทุกเดือน 1 ครั้ง
กิจกรรมเดือนธันวาคมเวลาการเตรียมการแปลและ
การแสดงเพื่อกิจกรรมสร้างเครือข่ายกับอาสาสมัครทีมแฮบมในเดือนมกราคม 2563และ
การเตรียมพิธีปิดในเดือกุมภาพันธ์และเตรียมอาสารุ่นที่ 2 ในเดือนมกราคม
ช่วยเฝ้าดูการเติบโตของตัวอย่างอนาคตของประเทศไทยด้วยและ
วันนี้มูลนิธิประเทศไทยสนับสนุนและเลี้ยงดูการเรียนการสอนเด็กๆ
และเยาวชนอาสาสมัครสามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้ดี
ขอบคุณที่ทำงานหนักนะคะ

ให้ก็สุข รับก็สุข

สำนักงานจีเอชที