หลังจากพิธีเปิดเยาวชนอาสาสมัครรุ่นที่ 2 รวมตัวกันเป็นครั้งแรกเพื่อทำกิจกรรมด้วยกัน
ตกลงกันเรื่องกิจกรรมที่อยากทำร่วมกัน
และตั้งเป้าหมายระยะเวลาของกิจกรรมในเวลา 1 ปี
แบ่งเป็นทีมวางแผน,ทีมงบประมาณ,ทีมปฏิบัติ
ดำเนินการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเขียนเอกสาร,วิธี,การแบ่งหน้าที่
ตอนนี้เยาวชนอาสาสมัครประเทศไทยรุ่นที่ 2 ได้เริ่มขึ้นแล้ว
สมาชิกทุกคนสามารถเติบโตได้ดีเหมือนกับทีมที่ทำด้วยตัวเอง

ให้ก็สุข รับก็สุข

สำนักงานจีเอชที