⁠⁠เยาวชนอาสาสมัครวาฟไทย (วีวาฟ) ลงพื้นที่จำหน่ายสร้อยข้อมือแฮนด์เมด ที่ถนนคนเดิน จังหวัดพิษณุโลก ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เพื่อระดมทุน รวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการ Care & Share ใส่ใจ ห่วงใย แบ่งปัน ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุในหมู่บ้านท่ากระดุน หมู่ที่ 8 ตำบลท้อแท้ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการกล่าวประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมา มีการนำเสนอบอร์ดประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับ จำหน่ายสร้อยข้อมือแฮนด์เมด มีการรับบริจาค และเล่นดนตรีเบาๆ แต่เนื่องจากฝนตก ทำให้เยาวชนอาสาสมัครวาฟไทย (วีวาฟ) ต้องเดินกลับมายังสำนักงาน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ก่อนกำหนดการ