เยาวชนอาสาสมัครวาฟไทย ทีม WE WHAF ปฏิบัติการเรียนการสอนในวันแรก สำหรับ “โครงการสอนคณิตศาสตร์ผ่านภาษาอังกฤษ Math in English” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) และ โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 (ราษฎร์บำรุง) ที่โรงเรียนนิคมบางระกำ4 (บางระกำชนูปถัมภ์) ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 23 คน