วันที่ 2 สำหรับการสอน ​เยาวชนอาสาสมัครวาฟไทย ทีม WE WHAF ปฏิบัติการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ผ่านภาษาอังกฤษ “โครงการสอนคณิตศาสตร์ผ่านภาษาอังกฤษ Math in English” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) และ โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 (ราษฎร์บำรุง) ซึ่งมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 23 คน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนนิคมบางระกำ4 (บางระกำชนูปถัมภ์) ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก