วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ที่สำนักงานมูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) เยาวชนอาสาสมัครวาฟไทย (วีวาฟ) ได้มีการประชุมและสาธิตการดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่ 2 “Care & Share ใส่ใจ ห่วงใย แบ่งปัน” ตามกำหนดการจริงที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ ศาลา SML บ้านท่ากระดุน หมู่ที่ 8 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก