มูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย จัดทำโครงการเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที (กิจกรรมสาธารณสุข)
เพื่อให้เยาวชนไทยในจังหวัดพิษณุโลก ได้เติบโตเป็นพลเมืองโลก เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้รับเสริมสร้างศักยภาพผ่านโครงการกิจกรรมด้านสาธารณสุข ประเภททีม

กลุ่มเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 6 ได้ผ่านการคัดเลือก ผ่านการประกวดโครงการกิจกรรมด้านสาธารณสุข ประเภททีม จำนวน 2 ทีมๆละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน
ได้ปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2567 รวม 3 เดือน
ทีม ‘เดอะพาวเวอร์พัฟฟ์เกิร์ล’ ได้ทำโครงการโรงเรียนของน้องน่าอยู่ ‘Better Place Better School’
ณ โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
มีกิจกรรมระบายสีทางเดินทางเท้า BBL (Brain Based Learning) และกิจกรรมคัดแยกขยะ
ทีม ‘พี่อาสาสร้างสุข’ โครงการพี่สอนน้อง Youths Teach Children
ณ โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมให้ความรู้ความสำคัญของการแปรงฟันและสอนการแปรงฟันที่ถูกวิธี
เยาวชนไทยได้เกิดความตระหนักถึงสภาพปัญหาภายในสังคมและชุมชน
แสดงความคิด ระดมสมอง พร้อมลงมือทำ และมีโอกาสทำให้เป็นจริงได้
เราจะสร้างมันไปพร้อมๆกัน


ฉันหวังว่าคุณจะสนุก…..และมีความสุข…….

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand