เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ทีมพี่อาสาสร้างสุข ภายใต้มูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย
ได้ผ่านการคัดเลือกและเสนอโครงการเพื่อจัดทำด้านสาธารณสุข
โครงการพี่สอนน้อง ‘Youths Teach Younger’ ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก
และการแปรงฟันที่ถูกวิธีสำหรับน้องๆนักเรียนระดับประถมศึกษา
ณ โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567

ในวันนี้วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ทีมพี่อาสาสร้างสุข
ได้มีการเตรียมความพร้อมมีการทดสอบฝึกการเรียนการสอน ซ้อมบทพูดต่างๆ
ตามแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของโครงการพี่สอนน้อง ‘Youths Teach Younger’

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เยาวชนไทยจะเติบโตเป็นพลเมืองสากล
และเป็นต้นแบบต้นกล้าเยาวชนไทย สู่ผู้นำระดับโลก…….ต่อไป

ให้ก็สุข รับก็สุข…..ใจ


โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย