‘โครงการโรงเรียนของน้องน่าอยู่’ ทีมเดอะพาวเวอร์พัฟฟ์เกิร์ล

เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 6 ทีม “เดอะพาวเวอร์พัฟเกิร์ลส์” มีสมาชิกในทีมทั้งหมด 10 คน
ได้จัดทำโครงการโรงเรียนของน้องน้าอยู่ ‘Better Place Better School’ เป็นกิจกรรมด้านสาธารณสุข
มี 2 กิจกรรมด้วยกันคือ กิจกรรมคัดแยกขยะ และกิจกรรม BBL

จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมคัดแยกขยะ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นน้องๆนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ชั้นละ 3 คนรวมเป็น 9 คน
ทำกิจกรรมสอนการคัดแยกขยะอย่างง่าย แบ่งเป็น 4 ประเภทถังขยะดังนี้

ถังขยะสีแดง สำหรับใส่ขยะมีพิษ สิ่งของอันตราย สารเคมี วัตถุไวไฟ เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
แบตเตอรี่ ถ่ายไฟฉาย โทรศัพท์มือถือเก่า ขวด ภาชนะกำจัดแมลงหรือหญ้า กระป๋องสเปรย์

ถังขยะสีเหลือง สำหรับใส่ขยะรีไซเคิล ขยะเหล่านี้จะต้องสามารถนำกลับมาเพื่อใช้งาน ใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง
เช่น พลาสติกต่าง ๆ แก้ว เศษโลหะ เศษอะลูมิเนียม กล่องนม ยางรถยนต์ กล่อง UHT กระป๋องต่าง ๆ

ถังขยะสีเขียว สำหรับใส่ขยะมูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้
ขยะเศษอาหารที่พร้อมเน่าเสีย ย่อยสลายได้เร็ว นำไปเป็นปุ๋ยหมักได้ เช่น เศษอาหาร ผัก ผลไม้ ใบไม้ กิ่งไม้

ถังขยะสีน้ำเงินสำหรับใส่ขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ และไม่คุ้มค่ากับการรีไซเคิล
เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สำเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอยล์ที่เปื้อนอาหาร

กิจกรรม BBL มีกิจกรรมเสริมทักษะ จัดทำสื่อการเรียนการสอน BBL(Brain Based Learning)
เพื่อน้องนักเรียนระดับอนุบาลในโรงเรียน ให้เป็นสิ่งที่น่าสนใจบนพื้นฐานแห่งการเรียนรู้

ได้ดำเนินการทำความสะอาดพื้นและวาดภาพระบายสีใหม่ทั้งหมด

ขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของเหล่าเยาวชนอาสาสมัคร ที’เดอะพาวเวอร์พัฟเกิร์ล’

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เยาวชนไทยจะเติบโตเป็นพลเมืองสากล
และเป็นต้นแบบต้นกล้าเยาวชนไทย สู่ผู้นำระดับโลก…….ต่อไป

ให้ก็สุข รับก็สุข…..ใจ

โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย